A hét angyal kitölti az Isten haragjának hét poharát

1. És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát!
2. Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre: és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét.
3. A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe: és olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a tengerben.
4. A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba: és lőn vér.
5. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy, Uram, aki vagy és aki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted,
6. Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nekik inni; mert méltók arra.
7. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.
8. A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra: és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel.
9. És tikkadának az emberek nagy hévséggel, és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.
10. Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad királyi székére: és lőn az ő országa sötét, és rágják vala az ő nyelvüket a kín miatt,
11. És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térének az ő cselekedeteikből.
12. A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.
13. És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat;
14. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
15. (Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.)
16. Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek.
17. A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre: és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyi széktől, amely ezt mondja vala: Meglett!
18. És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
19. És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából.
20. És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.
21. És nagy jégeső, mint egy-egy talentum, szálla az égből az emberekre; és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy.