A tizenkét törzsből elpecsételtek

1. Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára.
2. És láték más angyalt feljőni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Istennek pecsétje; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,
3. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon!
4. És hallám a megpecsételtek számát: száznegyvennégyezer, az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.
5. A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt [vala]; a Rúben nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
6. Az Áser nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Naftali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
7. A Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
8. A Zebulon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt.

A minden népekből megváltottak üdvözült sokasága

9. Azután látám, és íme, egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből; és a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak.
10. És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a Bárányé!
11. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyi szék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent,
12. Ezt mondván: Ámen! Áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mindörökkön-örökké! Ámen.
13. Akkor felele egy a vének közül, és monda nekem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik, és honnét jöttek?
14. És mondék neki: Uram, te tudod! És monda nekem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
15. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük.
16. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség,
17. Mert a Bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet.