A hetedik pecsét felbontása

1. És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.
2. És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt álla; és adaték nekik hét trombita.
3. És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, aranytömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala.
4. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe.
5. Azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás.

Az első négy trombitaszó

6. És a hét angyal, akinél a hét trombita vala, készüle a trombitáláshoz.
7. Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldellő fű megége.
8. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő, nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn,
9. És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, amelyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze.
10. A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira;
11. A csillagnak neve pedig üröm. Változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.
12. A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze, hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Három jaj

13. És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak!