Ruth követi Naómi jó tanácsát

1. És monda neki Naómi, az ő napaasszonya: Édes leányom! Ne keressek-e neked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod?
2. Avagy nem rokonunk-e Boáz, akinek szolgálóival voltál? Íme, ő az éjjel árpát szór a szérűn.
3. Annak okáért fürödjél meg, és kend meg magadat, és vedd magadra ruháidat, és menj le a szérűre; észre ne vetesd magad a férfiúval, amíg el nem végzi ételét és italát!
4. És majd ha lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol fekszik, és menj oda, és hajtsd fel a leplet lábánál, és feküdjél oda. Ő majd megmondja neked, mit cselekedjél.
5. És ő monda neki: Mindazt, amit mondasz, megcselekszem.
6. És lement a szérűre, és mindent úgy cselekedett, amint napaasszonya parancsolta.
7. És Boáz evett és ivott, és felvidámult az ő szíve. És elment, hogy lefeküdjék a garmada szélén; és az eljött titkon, és felhajtá lába felől a leplet, és lefeküvék.
8. Történt pedig éjféltájban, hogy felrettent a férfiú, és odafordult. És íme, asszony fekszik az ő lábainál.
9. És monda: Kicsoda vagy te? És az monda: Én Ruth vagyok, a te szolgálód; terjesszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon!
10. És ő monda: Az Úrnak áldottja vagy te, édes leányom! Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsővel: hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után.
11. Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek neked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy.
12. És most: bizony igaz, hogy közeli rokon vagyok, de van nálam még közelebbi rokon is.
13. Ez éjszakán hálj [itt], s majd reggel, ha az megvált téged, jó, váltson meg, ha pedig nem akar téged megváltani, akkor én váltalak meg. Él az Úr! Feküdj [itt] reggelig!
14. És feküvék az ő lábainál reggelig, és felkele, mielőtt valaki az ő felebarátját megismerheté, mert mondá: Meg ne tudja senki, hogy ez az asszony a szérűre jött!
15. És monda: Add ide a nagy kendődet, amely rajtad van, és tartsd! És ő odatartotta azt. Boáz pedig mért hat [mérték] árpát, és feladta neki, maga pedig bement a városba.
16. És elméne az ő napaasszonyához, és az monda: Hogy vagy, édes leányom? És ő elbeszélt neki mindent, amit cselekedett vele az a férfi.
17. És monda: Ezt a hat [mérték] árpát adá nekem, mert monda: Ne menj üresen a te napadhoz!
18. És monda [Naómi]: Légy veszteg leányom, míg megtudod, hova dől el a dolog, mert nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma.