A Menyasszony hűsége

1. Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, akit szeret az én lelkem, keresém őt, és meg nem találtam.
2. Immár felkelek és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, akit szeret az én lelkem; keresém őt, és nem találám.
3. Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik. [Mondék nekik]: Láttátok-e azt, akit az én lelkem szeret?
4. Alig mentem vala el azoktól, mikor megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret. Megragadám őt, el sem bocsátám, mígnem bevivém őt anyám házába, és az én szülőmnek ágyasházába.
5. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasaira, fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet valamíg ő akarja.

A Vőlegény dicsősége

6. Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa? Mirhától és tömjéntől illatos, a patikáriusnak minden [jó illatú] porától.
7. Íme, ez a Salamon gyaloghintója, hatvan erős [férfi] van körülötte Izraelnek erősei közül.
8. Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, kinek-kinek oldalán fegyvere az éjszakának félelme ellen.
9. Hálóágyat csinált magának Salamon király a Libánus fáiból.
10. Oszlopait ezüstből csinálta, oldalát aranyból, ágyát bíborból, belső része ki van rakva szeretettel a Jeruzsálemnek leányi által.
11. Jöjjetek ki és nézzétek, Sionnak leányai, Salamon királyt a koronában, mellyel megkoronázta őt az anyja az ő eljegyzésének napjára, és az ő szíve vigasságának napjára!