A Menyasszony jelességei

1. Íme, szép vagy, én mátkám, íme, szép vagy, a te szemeid galambok a te fátyolod mögött, a te hajad hasonló a kecskéknek nyájához, melyek a Gileád hegyéről szállanak alá.
2. A te fogaid hasonlók a megnyírt [juhok] nyájához, melyek a fürdőből feljőnek, melyek mind kettősöket ellenek, és nincsen azok között meddő.
3. Mint a karmazsin cérna, a te ajkaid, és a te beszéded kedves, mint a pomagránátnak darabja, [olyan] a te vakszemed a te fátyolod alatt.
4. Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, amely építtetett fegyveres háznak, amelyben ezer pajzs függesztetett fel, mind az erős vitézek pajzsai.
5. A te két emlőd [olyan], mint két vadkecske, egy zergének kettős fia, amelyek a liliomok közt legelnek.
6. Míg meghűsül a nap, és elmúlnak az árnyékok, elmegyek a mirhának hegyére és a tömjénnek halmára.
7. Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned!
8. Énvelem a Libánusról, én jegyesem, énvelem a Libánusról eljöjj; nézz az Amanának hegyéről, a Sénirnek és Hermonnak tetejéről, az oroszlánoknak barlangjukból, a párducoknak hegyeiről!
9. Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánccal!
10. Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem, mely igen jók a te szerelmeid! [Jobbak] a bornál, és a te keneteidnek illata minden fűszerszámnál!
11. Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illata, mint a Libánusnak illata.
12. [Olyan, mint a] berekesztett kert az én húgom, jegyesem, [mint a] befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő!
13. A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, ciprusok nárdusokkal egybe.
14. Nárdus és sáfrány, jó illatú nád és fahéj, mindenféle tömjéntermő fákkal, mirha és áloes, minden drága fűszerszámokkal.
15. Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a Libánusról.
16. Serkenj fel, északi szél, és jöjj el, déli szél, fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatú szerszámai, jöjjön el az én szerelmesem az ő kertjébe, és egye annak drágalátos gyümölcsét!