A Menyasszony jelességei

1. Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem, szedem az én mirhámat az én balzsamommal, eszem az én lépesmézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel. Egyetek, barátim, igyatok és részegedjetek meg, szerelmeseim!

A Menyasszony hallja a Vőlegény szavát, panaszolja tőle való elválasztatását és dicséri szépségét

2. Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala, [és íme], az én szerelmesemnek szava, aki zörget, [mondván]: Nyisd meg nekem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem, mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatával!
3. [Felelék én]: Levetettem ruhámat, hogy-hogy öltözhetném fel? Megmostam lábaimat, mi módon keverném azokat [a porba]?
4. Az én szerelmesem kezét benyújtá az [ajtónak] hasadékán, és az én belső részeim megindulának őrajta.
5. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepeg vala, és az én ujjaimról folyó mirha a závár kilincsére.
6. Megnyitám az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment; az én lelkem megindult az ő beszédén, keresém őt, de nem találám, kiáltám őt, de nem felele nekem.
7. Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik, megverének engem, megsebesítének engem, elvevék az én felöltőmet tőlem a kőfalnak őrizői.
8. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, ha megtaláljátok az én szerelmesemet, mit mondotok neki? Hogy én a szerelem betege vagyok!
9. Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett, oh, asszonyoknak szépe? Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett, hogy minket ilyen igen kényszerítesz?
10. Az én szerelmesem fejér és piros, tízezer közül is kitetszik.
11. Az ő feje, [mint a] választott drága megtisztított arany, fodor haja fekete, mint a hollónak.
12. Az ő szemei, mint a vízfolyás mellett való galambok, melyek tejben fürödnek, [szép] teljesen helyeztettek.
13. Az ő orcája hasonlatos a drága füveknek táblájához, amelyek illatos plántákat nevelnek, az ő ajkai liliomok, melyekről csepegő mirha foly.
14. Az ő kezei aranyhengerek, melyek befoglaltattak topázba, az ő teste elefántcsontból való mű, zafírokkal megrakva.
15. Az ő szárai márványoszlopok, melyek tiszta arany talpakra fundáltattak, az ő tekinteti, mint a Libánus, tetszetes, mint a cédrusfa.
16. Az ő ínye édességek, és ő mindenestől fogva kívánatos! Ez az én szerelmesem, és ez az én barátom, oh, Jeruzsálemnek leányai!
17. Hová ment a te szerelmesed, oh, asszonyoknak szépe? Hová fordult a te szerelmesed, hogy keressük őt veled együtt?
18. Az én szerelmesem elment az ő kertjébe, a drága füveknek táblái közé, hogy lakozzék a kertekben, és liliomokat szedjen.
19. Én az én szerelmesemé [vagyok], és az én szerelmesem enyém, aki a liliomok közt legeltet.