Az újra egyesülés öröme

1. Szép vagy, én mátkám, mint Tirsa [városa], kedves, mint Jeruzsálem, rettenetes, mint a zászlós tábor.
2. Fordítsd el a te szemeidet éntőlem, mert azok megzavarnak engem. A te hajad olyan, mint a kecskéknek nyája, melyek a Gileádról szállanak alá.
3. A te fogaid hasonlók a juhok nyájához, melyek feljőnek a fürdőből, melyek mind kettősöket ellenek, és meddő azok között nincsen.
4. Mint a pomagránát darabja a te vakszemed a te fátyolod alatt.
5. Hatvanan vannak a királynék, és nyolcvanan az ágyasok; és számtalan a leányzó.
6. És az én galambom, az én tökéletesem, az ő anyjának egyetlenegye, az ő szülőjének választottja. Látják a leányok, és boldognak mondják őt, a királynéasszonyok és az ágyasok, és dicsérik őt.
7. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mintegy hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor?
8. A diófás kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam, hogy megnézzem, ha fakad-e a szőlő, és a pomagránátfák virágzanak-e?
9. Nem tudtam, hogy az én elmém ültete engem az én nemes népemnek díszhintajába.
10. Térj meg, oh Sulamit, térj meg, térj meg, hogy nézzünk téged! Mit néztek Sulamiton, mint egy mahanaimbeli körtáncot!