Az örökre egyesültek hűsége

1. Vajha lennél nekem én atyámfia, ki az én anyámnak emlőjét szopta, hogy téged kívül találván megcsókolnálak, mégsem utálnának meg engem.
2. Elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába, te oktatgatnál engem, én meg borral itatnálak, fűszeressel, gránátalma borral.
3. Az ő bal keze az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engem.
4. Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, miért költenétek és miért serkentenétek fel a szerelmet, mígnem ő akarja?
5. Kicsoda ez, aki feljő a pusztából, aki az ő szerelmeséhez támaszkodik? Az almafa alatt költöttelek fel téged, ott szült téged a te anyád, ott szült téged a te szülőd!
6. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem: lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.
7. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet, a folyóvizek sem boríthatnák azt el; ha az ember minden házabeli marháját adná is e szeretetért, [mégis] megvetnék azt.
8. Kicsiny húgunk van nekünk, akinek nincsen még emlője; mit cselekedjünk a mi húgunk felől a napon, melyen arról szót tesznek?
9. Ha ő kőfal, építünk azon ezüstből palotát; ha pedig ajtó ő, elrekesztjük őt cédrusdeszkával.
10. [Mikor] én [olyan leszek, mint] a kőfal, és az én emlőim, mint a tornyok, akkor olyan leszek őelőtte, mint aki békességet nyer.
11. Szőlője volt Salamonnak Baálhamonban, adta az ő szőlejét a pásztoroknak, ki-ki annak gyümölcséért hoz ezer-ezer ezüst[siklust].
12. Az én szőlőmre, mely énreám néz, nekem gondom lesz; az ezer [siklus], Salamon, tiéd legyen, a kétszáz annak gyümölcsének őrizőié.
13. Oh te, aki lakol a kertekben! A te társaid a te szódra figyelmeznek, hadd halljam [én is]!
14. Fuss, én szerelmesem, és légy hasonló a vadkecskéhez vagy a szarvasnak fiához a drága füveknek hegyein!