Pál Apostolnak Titushoz írt levele

Károli Gáspár fordítás
1
2
3