Különböző állapotúak intése

1. Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek.
2. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.
3. Hasonlóképpen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
4. Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék,
5. [Legyenek] mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék!
6. Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek,
7. Mindenben tenmagadat adván példaképül a cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot [mutatván],
8. Egészséges, feddhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.
9. A szolgákat [intsed], hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek,
10. Ne tolvajkodjanak, hanem teljes hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben!

Az üdvözítő, fegyelmező kegyelem

11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,
12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését,
14. Aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, cselekedetekre igyekezőt.
15. Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen!