Krónika első könyve

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Krónikák I. könyve
Krónika első könyve

1. fejezet

1-34 Az ősatyák nemzetségi táblázata Ádámtól Izsákig
35-54 Ézsau fiai és az edomita királyok

2. fejezet

1-55 Jákób és Júda fiai

3. fejezet

1-24 Dávid fiainak és Júda királyainak névsora

4. fejezet

1-23 Júda utódai
24-43 Simeon utódai

5. fejezet

1-10 Rúben utódai
11-22 Gád utódai. Harc a Hágárénusokkal
23-26 Manasse félnemzetsége

6. fejezet

1-15 Lévi utódai
16-81 Lévi és Áron fiainak nevei és lakhelye

7. fejezet

1-40 Jákób többi hat fiának nemzetségi táblázata

8. fejezet

1-40 Benjámin családja és Saul

9. fejezet

1-16 Jeruzsálem lakói
17-34 Templomi hivatalnokok
35-44 Gibeon lakói és Saul családja

10. fejezet

1-14 Saul veszedelme a Filiszteusokkal való ütközetben

11. fejezet

1-9 Dávid egy szívvel királlyá kenetik, Siont beveszi és ott lakik
10-47 Dávid hősei

12. fejezet

1-40 Dávid segítségére levő vitézek

13. fejezet

1-14 Dávid meghozza a frigyládát és Obed-Edom házában helyezi el

14. fejezet

1-7 Dávid palotája, feleségei és gyermekei
8-17 Dávid győzelmei a Filiszteusokon

15. fejezet

1-29 A frigyládát helyére viszik

16. fejezet

1-43 Dávid zsoltára a frigyláda elhelyezésekor; az isteni szolgálat elrendezése

17. fejezet

1-14 Dávid templomot akar építeni és ígéretet vesz magvának örökkévaló királyságáról
15-27 Dávid imája#1000701713

18. fejezet

1-17 Dávid szerencsés csatákon aranyat, ezüstöt és rezet zsákmányol és azt a templomépítésre szenteli. Hivatalnokai és papjai

19. fejezet

1-19 Dávid bosszút állt az Ammonitákon követeinek megcsúfolásáért

20. fejezet

1-3 Az Ammoniták Rabba városának bevétele
4-8 Három diadal a Filiszteusokon

21. fejezet

1-14 Dávid népszámlálásának büntetése döghalál
15-30 Dávid áldozata Ornán (Arauna) szérűjén

22. fejezet

1-19 Dávid intézkedik a templom leendő építéséről és oktatja Salamont

23. fejezet

1-32 A Léviták száma, rendei és hivatala

24. fejezet

1-19 A huszonnégy papi rend főemberei
20-31 A Léviták főemberei

25. fejezet

1-31 Az éneklők huszonnégy rende

26. fejezet

1-19 Az ajtónállók elrendezése
20-28 A kincstartók elrendezése
29-32 A bírák elrendezése

27. fejezet

1-15 A hadsereg tizenkét rendének vezetői
16-34 Törzsfők

28. fejezet

1-10 Dávid utódjául bemutatja a népnek Salamont
11-21 Dávid Salamonnak adja a templom tervrajzát és hozzá való készleteket

29. fejezet

1-8 Bő adakozás a templomépítésre
9-19 Dávid hálaimája
20-25 Salamon felkenetése
26-30 Dávid halála

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro