Sámuel első könyve

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Sámuel I. könyve
Sámuel első könyve

1. fejezet

1-19 Anna imája és meghallgattatása
20-28 Sámuel születése és a szent szolgálatra való szenteltetése

2. fejezet

1-11 Anna hálaéneke
12-26 Éli fiainak gonoszsága
27-36 Ítélet Éli háza ellen

3. fejezet

1-21 Sámuel először vesz kijelentést és az Úr hű prófétájának tapasztaltatik

4. fejezet

1-22 A filiszteusok megverik Izráelt és elveszik a frigyládát. Élinek és fiainak halála

5. fejezet

1-12 A frigyláda Dágon templomában. Csapás a Filiszteusokon

6. fejezet

1-21 A frigyládát áldozati ajándékokkal visszaküldik

7. fejezet

1-17 Izráel megtérvén legyőzi a Filiszteusokat; Ében-Ézer. Sámuel bíráskodása

8. fejezet

1-9 Izráel királyt kíván
10-22 Sámuel elmondja a király hatalmát

9. fejezet

1-27 Saul Sámuelhez megy

10. fejezet

1-16 Sault királlyá keni Sámuel
17-27 Saul sorsvetés által királlyá tétetik

11. fejezet

1-15 Saul első győzelme az ammonitákon, nagylelkűsége megvetői iránt, hálaáldozat Gilgálban

12. fejezet

1-25 Sámuel a nép előtt tisztét leteszi

13. fejezet

1-14 Jonathán megveri a Filiszteusokat. Sault elhamarkodott áldozatáért megrója Sámuel
15-23 Új csata

14. fejezet

1-23 Jonathán hőstette
24-46 Saul idétlen heve
47-52 Saul harcai és családja

15. fejezet

1-35 Saul megveri az Amálekitákat de Isten parancsa iránt való engedetlenségéért megvettetik

16. fejezet

1-13 Dávid elhívatása és első felkenetése
14-23 Dávid lantja felvidítja a komor Sault

17. fejezet

1-58 Dávid és Góliáth

18. fejezet

1-19 Dávid Jonathán barátságába jut, a nép dicséri, Saul gyűlöli
20-30 Dávid megnyeri Mikált feleségül

19. fejezet

1-18 Saul üldözi Dávidot, ki Sámuelhez fut
19-24 Saul is a próféták között

20. fejezet

1-43 Dávid és Jonathán megerősítik baráti szövetségüket

21. fejezet

1-9 Dávid elkéri Akhimélek paptól a szent kenyereket és Góliáth kardját
10-15 Dávid Ákhis királyhoz fut

22. fejezet

1-5 Dávid tovább bújdosik
6-23 Saul az áruló Doéggel nyolcvanöt papot megölet

23. fejezet

1-28 Dávid megszabadítja Kehilla városát a Filiszteusoktól, elárulják, üldözik és csodálatosan megmenekül

24. fejezet

1-23 Dávid a barlangban nem bántja Sault, ki erre bevallja igazságtalanságát

25. fejezet

1-44 Sámuel halála. Nábál bolondsága, Abigail okossága

26. fejezet

1-25 Dávid elveszi Saul dárdáját és vizes kupáját, és ismét megszégyeníti őt azáltal, hogy életét megkíméli

27. fejezet

1-12 Dávid siklági tartózkodása Filiszteus földön

28. fejezet

1-25 Saul az endori asszonynál

29. fejezet

1-11 A Filiszteusok Dávidot visszaküldik

30. fejezet

1-31 Az amálekiták Siklágot kifosztották, Dávid a zsákmányt visszaveszi tőlük

31. fejezet

1-13 Saulnak s fiainak veszedelme

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro