Krónika második könyve

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Krónikák II. könyve
Krónika második könyve

1. fejezet

1-6 Salamon Gibeonban áldozik
7-17 Salamon imája, bölcsesége és gazdagsága

2. fejezet

1-18 Salamon szerződése Hirám tirusi királlyal a templomépítésre vonatkozólag

3. fejezet

1-17 A templomépítés leírása

4. fejezet

1-22 A templom egyes részeinek és eszközeinek leírása

5. fejezet

1-14 A templom felszentelése

6. fejezet

1-42 Salamon templomszentelési imája

7. fejezet

1-10 A templomszentelés vége
11-22 Isten második megjelenése Salamon előtt

8. fejezet

1-11 Salamon városépítései
12-16 Isteni tiszteleti rend
17-18 Salamon hajói

9. fejezet

1-12 A sébai királyné Salamont látogatja és megajándékozza
13-28 Salamon gazdagsága
29-31 Salamon halála

10. fejezet

1-19 Roboám király lesz. Az ország ketté szakadása

11. fejezet

1-4 Isten nem engedi Roboámot Izráel ellen harcolni
5-12 Roboám várai
13-17 Roboám pártja a papok közt
18-23 Roboám feleségei és gyermekei

12. fejezet

1-16 Roboám Sésáktól legyőzetik; további országlása és halála

13. fejezet

1-22 Abija legyőzi Jeroboámot

14. fejezet

1-8 Asa eltörli a bálványozást és megerősíti magát
9-15 Asa győzelme a szerecseneken

15. fejezet

1-19 Asa folytatja az isteni tisztelet megtisztítását, és a nyert győzelemért hálaünnepet tart

16. fejezet

1-10 Asa Baása által megtámadtatik, vétkezik az Úr ellen és az ő prófétája ellen
11-14 Asa halála

17. fejezet

1-19 Jósafát kegyes és áldott országlása

18. fejezet

1-13 Jósafát hadjárata Akhábbal a Siriaiak ellen
14-27 Mikeás vereséget jósol
28-34 Akháb veszedelme

19. fejezet

1-11 Jósafát Jéhu által az Akhábbal való szövetség miatt megrovatván, a népet Istenhez téríti és igaz bírákat rendel

20. fejezet

1-30 Jósafát diadala az Ammonitákon és Moábitákon
31-37 Jósafát barátkozása Akháziával

21. fejezet

1-7 Jórám gonoszul uralkodik
8-11 Az Edomiták elpártolása
12-15 Illés levele
16-20 Jórám halála

22. fejezet

1-9 Akházia gonosz országlása és veszedelme
10-12 Athália gyilkossága

23. fejezet

1-11 Jójada Joást királlyá teszi
12-15 Athália megöletik
16-21 A baálimádás eltöröltetik

24. fejezet

1-16 Joás király dicséretes tettei
17-22 Joás bálványozása
23-27 Joás büntetése és halála

25. fejezet

1-28 Amásia országlása Júdában

26. fejezet

1-15 Uzziás vagy Azariás először jól és szerencsésen uralkodik
16-23 Uzziás felfuvalkodik és önhatalmú füstöléséért poklossággal büntettetik

27. fejezet

1-9 Jótám jó és szerencsés országlása

28. fejezet

1-8 Akház istentelen országlása
9-15 Odéd próféta
16-27 Isten büntetései Akházon

29. fejezet

1-36 Ezékiás helyre állítja az Isten tiszteletét

30. fejezet

1-27 A húsvét meghirdetése és ünneplése

31. fejezet

1-21 A bálványozás eltörlése és gondoskodás

32. fejezet

1-23 Jeruzsálem Sénakhéribtől vívatik, de csoda által megszabadul
24-33 Ezékiás betegsége, dicsszomja és halála

33. fejezet

1-10 Manasse bálványozása
11-20 Manasse fogsága, megtérése, imája
21-25 A bálványozó Amon király megöletik

34. fejezet

1-7 Jósiás eltörli a bálványozást
8-13 Jósiás kijavíttatja a templomot
14-21 A törvénykönyvet megtalálják, olvasnak belőle
22-28 Húlda prófétaasszony
29-33 A szövetség megújítása

35. fejezet

1-19 Jósiás jeles húsvétünneplése
20-27 Jósiás a Nékó Faraó elleni csatában elesik

36. fejezet

1-3 Joákház
4-8 Joákim
9-10 Joákin
11-21 Sédékiás. Babilóni fogság
22-23 Czírus megengedi a hazatérést

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro