Sámuel második könyve

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Sámuel II. könyve
Sámuel második könyve

1. fejezet

1-16 Dávid megöleti Saul koronájának hozzá vivőjét
17-27 Dávid gyászéneke Saul és Jonathán felett

2. fejezet

1-16 Dávid Júda királya, Isbóset Izráelé
17-32 Abner megöli Asáelt

3. fejezet

1-5 Dávid fiai
6-39 Abner Dávidhoz pártol, de Joáb megöli

4. fejezet

1-12 Isbósetet megölik szolgái, kiket viszont Dávid ölet meg

5. fejezet

1-5 A többi törzsek felkenik Dávidot
6-10 Dávid beveszi Jeruzsálemet
11-25 Dávid családja és győzelmei

6. fejezet

1-23 A frigyláda Jeruzsálembe vitele, Mikál csúfolódása

7. fejezet

1-16 Dávid templomot akar építeni és igéretet vesz magvának örökké való királyságáról
17-29 Dávid imája

8. fejezet

1-18 Dávid győzelmei és kincsei. Tiszttartók kinevezése

9. fejezet

1-13 Dávidnak Méfibósettel való jótéteménye

10. fejezet

1-19 Az Ammoniták csúfot űznek Dávid követeiből és segítőikkel együtt megveretnek

11. fejezet

1-27 Dávid házasságtörése és gyilkossága

12. fejezet

1-12 Nátán feddő beszéde
13-25 Dávid megvallja bűnét és bocsánatot nyer. Salamon szűletése
26-31 Rabba bevétele

13. fejezet

1-33 Amnon bűne és halála
34-39 Absolon futása

14. fejezet

1-33 Joáb a tékoai asszony által kegyelmet szerez Absolonnak

15. fejezet

1-12 Absalon lázadása
13-37 Dávid futása

16. fejezet

1-4 Siba rágalmazza Mefibósetet
5-14 Sémei szidja Dávidot
15-23 Absolon követi Akhitófel gyalázatos tanácsát

17. fejezet

1-29 Akhitófel ravasz tanácsa meghiusul, ő maga szégyenletes véget ér

18. fejezet

1-18 Absolont legyőzik és Joáb megöli
19-33 Kúsi követsége

19. fejezet

1-15 Júda vissza viszi Dávidot a királyságba
16-43 Dávid királyi nagylelkűsége és hálája

20. fejezet

1-22 A lázadó Séba veszedelme. Amasának Joáb által lett halála
23-26 Dávid szolgál

21. fejezet

1-14 Éhínség Saulnak a Gibeonitákon elkövetett gyilkosság miatt. Rispa
15-22 Győzelmek a Filiszteusok felett

22. fejezet

1-51 Dávid dicséneke az ellenségeitől lett szabadulásért

23. fejezet

1-7 Dávid utolsó beszédei
8-39 Dávid hősei és tetteik

24. fejezet

1-15 Dávid népszámlásának bűntetése döghalál
16-25 Áldozat Arauna szérűjén

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro