Pál Apostol levele az Efézusbeliekhez

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás
1
2
3
4
5
6

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro