Mózes második könyve - A zsidóknak Egyiptomból kijöveteléről

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Mózes II. könyve
Mózes második könyve - A zsidóknak Egyiptomból kijöveteléről

1. fejezet

1-22 Izráel fiainak gyarapodása és elnyomatása Egyiptomban

2. fejezet

1-4 Mózes születése
5-14 Mózes csudálatos megmenekülése és neveltetése
15-25 Mózes futása és házassága

3. fejezet

1-22 Mózes elhívatása

4. fejezet

1-17 Mózes csudatévő erővel ruháztatik fel
18-31 Mózes visszatér Egyiptomba

5. fejezet

1-5 A Faraó elutasítja Mózest
6-23 A népet még jobban elnyomják

6. fejezet

1-13 Újonnan küldetik Mózes
14-30 Nemzetségi táblázat

7. fejezet

1-13 Mózes és Áron csudát tesznek a Faraó előtt
14-25 Első csapás: a vizek vérré válnak

8. fejezet

1-4 Fenyegetés a második csapással
5-15 Második csapás: a békák
16-19 Harmadik csapás: a tetvek (tipolyok)
20-32 Negyedik csapás: bogarak (bőgölyök)

9. fejezet

1-7 Ötödik csapás: dögvész
8-12 Hatodik csapás: hólyagos fekély (fekete himlő)
13-35 Hetedik csapás: jégeső

10. fejezet

1-20 Nyolczadik csapás: sáskák
21-29 Kilenczedik csapás: setétség

11. fejezet

1-3 Készüljön a nép a szabadulásra
4-10 Fenyegetés a tizedik csapással

12. fejezet

1-28 A húsvéti bárány elrendelése
29-33 Tizedik csapás: az elsőszülöttek halála
34-42 Megkezdődik a kivonulás
43-51 A páskha rendtartása

13. fejezet

1-2 Minden elsőszülött az Úré
3-10 A kovásztalan kenyér elrendelése
11-16 Hogyan kell az elsőszülötteket az Úrnak szentelni
17-20 A kivonulás folytatása
21-22 A felhő- és tűzoszlop

14. fejezet

1-18 A kivonulás végbe megy
19-31 Az üldöző egyiptomiak a tengerbe vesznek

15. fejezet

1-21 Mózes dicsérő éneke
22-27 A keserű víz megédesíttetik

16. fejezet

1-36 Fürjek és manna

17. fejezet

1-7 A kősziklából víz ered
8-16 Az amálekiták legyőzetnek

18. fejezet

1-12 Jethró látogatása Mózesnél
13-27 Mózes bírákat választ a népnek

19. fejezet

1-9 Izráel a Sinai hegyénél
10-15 Előkészület a törvény meghallgatására
16-25 Isten megjelenik a Sinai hegyén

20. fejezet

1-21 A tíz parancsolat
22-26 Milyen legyen az oltár

21. fejezet

1-11 Rabszolgákról való törvény
12-17 Emberölésről való törvény
18-36 Testi sértésekről szóló törvény

22. fejezet

1-20 Kártételekről szóló törvények
21-31 Emberiességi törvények

23. fejezet

1-19 Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények
20-33 Igéret és parancs a kananeusok kiűzésére

24. fejezet

1-8 A szövetség megkötése a fentebbi törvények alapján
9-11 A papok és a hetven vének látják az Urat
12-18 Mózes ismét felmegy a hegyre

25. fejezet

1-9 Ajándék-szedés a szent sátorra
10-16 A frigyláda
17-22 Kegyelem táblája
23-30 A szent kenyerek asztala
31-40 Az arany gyertyatartó

26. fejezet

1-14 A szent hajlék kárpitjai és takarói
15-25 A szent hajlék álló deszkái
26-30 A keresztrudak
31-37 A két superlát (ajtó-függöny)

27. fejezet

1-8 Égőáldozati oltár
9-19 Pitvar
20-21 Világító olaj

28. fejezet

1-3 Áron és fiai papokká választatnak
4-5 A papi ruhák
6-14 Az efód (melledző)
15-30 A hósen (mellre való táblácska)
31-38 A selyem (bíbor) felöltő
39-43 A szoros alsóruha (hosszú fehérkoczkás köntös); süveg; öv és alsó ruhák (imegmások)

29. fejezet

1-37 A papszentelés módja és az oltáré
38-46 Mindennapi áldozat

30. fejezet

1-10 Illattételre való oltár
11-16 Templomadó
17-21 Rézmedencze
22-33 Szent kenet
34-38 Füstölő szer

31. fejezet

1-11 Bésaléel és Aholiáb mesterek elhívatása
12-17 A szombatot meg kell tartani
18-18 Törvénytáblák

32. fejezet

1-18 Az aranyborjú
19-29 Mózes felhevül az Úrért
30-35 Mózes közbenjár a népért

33. fejezet

1-17 Mózes könyörög a népért
18-23 Mózes az Úr dicsőségét óhajtja látni

34. fejezet

1-4 Új törvénytáblák
5-9 Az Úr megjelenése
10-28 A szövetség megújítása
29-35 Mózes arczának fénye

35. fejezet

1-3 Szombat
4-29 Adakozás a szent hajlékra
30-36 Bésaléel és Aholiáb megbízatása

36. fejezet

1-6 A nép bőkezűsége
7-37 A szent hajlék építése

37. fejezet

1-29 A szent hajlék felszerelése

38. fejezet

1-20 A pitvar és felszerelése
21-31 A felhasznált arany, ezüst és réz összege

39. fejezet

1-31 Papi öltözetek csináltatnak
32-43 Mózes megáldja a kész művet

40. fejezet

1-33 Felállíttatik a sátor, és felszenteltetik
34-38 Az Úr dicsősége betölti a hajlékot

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro