Jeremiás próféta könyve

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Jeremiás könyve
Jeremiás próféta könyve

1. fejezet

1-19 Jeremiás prófétai elhívatása

2. fejezet

1-37 Izráel hálátlansága és megfenyítése

3. fejezet

1-10 Felhívás megtérésre
11-25 Isteni kegyelem igérete

4. fejezet

1-4 Ismét intés a megtérésre
5-18 Jövendölés Júdea elpusztulásáról
19-31 A próféta kesergése

5. fejezet

1-31 Júda népének bűnei és a miattuk fenyegető büntetések

6. fejezet

1-30 A magát biztonságban érző népre és félrevezetőire kegyetlen ellenség jön

7. fejezet

1-34 A kűlső isteni tisztelet megtérés nélkül iszonyat az Isten előtt és a büntetést fel nem tartóztatja

8. fejezet

1-22 A legnagyobb gyalázat; pusztulás és száműzetés jön a népre Istentől való elszakadásáért

9. fejezet

1-26 Kesergés a nép romlása felett, mely körülmetéletlen szívével a szabadulás egyetlen útját megveti

10. fejezet

1-25 A bálványokat és bálványimádókat az élő Isten elveszti, de a maga népét mértékkel fenyíti

11. fejezet

1-8 Isten frigye
9-17 A nép hűtlensége
18-23 Jeremiás életveszélye

12. fejezet

1-13 Az ország szomorú állapota lakosainak bűnei miatt
14-17 Szomszédos népek felől való jövendölés

13. fejezet

1-14 A zsidók büntetését két jelképpel példázza
15-27 A nép elhurcoltatása

14. fejezet

1-18 Szárazság és éhség hirdetése
19-22 Jeremiás imája a nép nevében

15. fejezet

1-14 A nép elpusztulása kikerülhetetlen; de a maradék kegyelmet fog találni
15-21 Vigasztaló szó külön Jeremiásnak

16. fejezet

1-13 Júda elpusztulása és számüzetése bálványozása miatt
14-21 Izráel visszahozatala Babilonból

17. fejezet

1-18 A bálványozás, emberben való bizakodás és csalárdság büntetése
19-27 Felhívás a szombat megszentelésére

18. fejezet

1-17 Megtérés megtart, megkeményedés elveszt
18-23 Jeremiás panasza és imádsága

19. fejezet

1-15 Jeruzsálem pusztulását cserépkorsó eltörése által példázza

20. fejezet

1-6 Passúr által bántalmaztatva, hirdeti Jeremiás a babiloni fogságot
7-18 Jeremiás kesereg, hogy próféta lett

21. fejezet

1-14 Sedékiás (Cidkijjá) kérdésére Jeremiás a babiloni fogságot hirdeti és megmondja, mi az egyedüli út a menekülésre

22. fejezet

1-30 Jövendölés Sallum (Joakház), Joákim és Jékóniás ellen

23. fejezet

1-8 A rossz pásztorok ellen. A Dávid magvából való jó Pásztor és Király ígértetik
9-40 A próféták ellen

24. fejezet

1-10 Júda népének jobb és rosszabb része a jó és a rossz fügék jelképe alatt példáztatik

25. fejezet

1-11 A zsidók hetven évi fogsága
12-14 Babilon pusztulása
15-38 A harag pohara minden nép számára

26. fejezet

1-24 Jeremiás megtérést prédikál, a templom pusztulásával fenyeget, a miért a papok halálra vádolják, de a fejedelmek mentik és megvédik

27. fejezet

1-22 Jeremiás felszólítja Júda királyát és más királyokat, hogy hajoljanak Babilon jármába Isten akarata szerint

28. fejezet

1-17 Hanániás hamis próféta ellene mond Jeremiásnak. Ez annak halálát jövendöli, a mi azon évben be is következik

29. fejezet

1-23 Jeremiás levele a fogoly zsidókhoz Babilonba
24-32 Semája büntetése

30. fejezet

1-24 Jövendölés Izráel és Júda megváltásáról és a Messiás eljöveteléről

31. fejezet

1-30 További jövendölés Izráel és Júda jövendő boldogságáról
31-40 Új szövetségről való jövendölés

32. fejezet

1-15 Jeremiás mezőt vesz a Babilonból való visszajövetel jeléül
16-44 Jeremiás imádkozik és újból veszi Izráel megváltásáról az isteni igéretet

33. fejezet

1-13 Jövendölés a Babilonból való szabadulásról
14-18 Jövendölés a Messiásról
19-26 Jövendölés Isten örök frigyéről

34. fejezet

1-22 Sedékiás királynak és népének Isten büntetését hirdeti, mert a szabadság évének törvényét áthágták

35. fejezet

1-19 A Rékábitáknak törzsatyjuk parancsa iránti engedelmességét szembe állítja a zsidó népnek Isten iránti engedetlenségével

36. fejezet

1-32 Jeremiás jóslatai elégettetnek, de az Úr parancsára újra íratnak

37. fejezet

1-21 Jeremiást megverik és bebörtönzik

38. fejezet

1-28 Jeremiást verembe vetik; a király parancsára kihúzzák, kit arra int, hogy adja meg magát az ellenségnek

39. fejezet

1-10 Jeruzsálem bevétetik, Sedékiást kiszúrt szemmel Babilonba viszik
11-18 Jeremiás Nabukodonozor által megszabadul és Ebed-Meleknek is szabadulását hirdeti

40. fejezet

1-6 Jeremiás Gedáliás helytartónál az országban marad
7-16 Gedáliás nem hiszi, hogy élete ellen összeesküvést szőttek

41. fejezet

1-10 Ismáel megöli Gedáliást és több zsidót és káldeust
11-18 Jóhanán üldözi Ismáelt. A zsidók Egyiptomba akarnak menni

42. fejezet

1-22 Jeremiás az Úr parancsára tiltja Jóhanánt és a többi zsidókat az Egyiptomba menéstől

43. fejezet

1-13 A zsidók az Úr szava ellenére Egyiptomba mennek, magukkal viszik Jeremiást is, ki ott jövendöl Nabukodonozor betöréséről

44. fejezet

1-30 Jeremiás a zsidókat Egyiptomban Istennek súlyos bűntetésével fenyegeti bálványozásukért

45. fejezet

1-5 A próféta azzal az isteni igérettel vígasztalja Bárukot, hogy életben marad

46. fejezet

1-26 Egyiptom ellen
27-28 Vigasztalás Izráelnek

47. fejezet

1-7 A Filiszteusok, Tírus és Szidon ellen jövendöl

48. fejezet

1-47 Jövendölés Moáb ellen

49. fejezet

1-6 Jövendölés Ammon ellen
7-22 Edom ellen
23-27 Damaszkusz ellen
28-33 Kédár és Házor ellen
34-39 Elám ellen

50. fejezet

1-46 Jövendölés Babilon romlásáról és a zsidó nép szabadulásáról

51. fejezet

1-64 Folytatás: Babilont a médek elpusztítják, a zsidók hazatérhetnek

52. fejezet

1-30 Jeruzsálem elpusztításának rövid története
31-34 Jojákin kegyelmet nyer

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro