Jób könyve

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Jób könyve
Jób könyve

1. fejezet

1-5 A kegyes Jób jóléte
6-22 Jób önmegadása nehéz megpróbáltatásokban

2. fejezet

1-13 Jóbot a Sátán Isten előtt tovább vádolja, betegséggel veri; a felesége keseríti és három barátja meglátogatja

3. fejezet

1-26 Jób ajka átokszóra nyílik

4. fejezet

1-21 Elifáz első beszéde: Isten nem büntet ártatlant

5. fejezet

1-27 Folytatás: az istentelen elvész; a ki Isten előtt meghajlik, az megszabadul

6. fejezet

1-30 Jób menti magát és panaszkodik barátainak keménysége miatt

7. fejezet

1-21 Folytatás: Jób kéri Istent, hogy vagy vegye el életét, vagy kímélje meg őt

8. fejezet

1-22 Bildád első beszéde: csak bűnbánat lehet Jób számára a boldogságra vivő út; az istentelenek elvesznek

9. fejezet

1-35 Jób második védekezése: a Mindenhatóval senki nem perelhet

10. fejezet

1-22 Folytatás: Jób panaszkodik, hogy Isten a maga teremtményét oly súlyosan meglátogatja

11. fejezet

1-20 Czófár első beszéde: Jób a mindentudó Isten előtt alázza meg magát

12. fejezet

1-25 Jób harmadik védekezése: korholja barátainak felfuvalkodott bölcseségét és felülmúlja őket Isten korlátlan hatalmának rajzolásában

13. fejezet

1-28 Folytatás: Jób barátait magukat is óva figyelmezteti Isten igazságosságára és felségére, melytől megilletődötten elkezdi Istenhez intézett beszédét

14. fejezet

1-22 Befejezés: Jób panaszkodik az ember semmisége miatt és hiába keres vigasztaló reménységet

15. fejezet

1-35 Elifáz második beszéde: feddi Jóbot vakmerő szavaiért és rajzolja az istentelenek nyomorúságát

16. fejezet

1-23 Jób negyedik védekezése: barátaitól meg nem értetve Istennek panaszolja nyomorúságát

17. fejezet

1-15 Folytatás: Jób maga körül nem lát mást, csak nyomorúságot és maga előtt csak a sírt

18. fejezet

1-21 Bildád második beszéde: Jóbhoz intézett keserű megszólítása után az istentelenek elkerülhetetlen veszedelmét rajzolja

19. fejezet

1-29 Jób ötödik védekezése: panaszkodik barátainak keménysége miatt, rajzolja nagy nyomorúságát, de végül arra a boldog bizonyosságra emelkedik, hogy az ő Megváltója él

20. fejezet

1-29 Czófár második beszéde: felhozza azt a mondást, hogy: az istentelenek vigassága rövid

21. fejezet

1-34 Jób hatodik védekezése: az istenteleneknek néha mégis jól van dolguk az ítéletig

22. fejezet

1-30 Elifáz utolsó beszéde: egyenest durva bűnökkel vádolja Jóbot, óvja vakmerő gondolkodástól és megtérésre inti

23. fejezet

1-17 Jób hetedik védekezése: óhajtja, bár remény nélkül, hogy vajha Isten ítélő széke elé állhatna

24. fejezet

1-25 Folytatás: Istennek az istentelenek iránt való elnézése titokszerű

25. fejezet

1-6 Bildád utolsó beszéde: mi az ember Isten előtt!

26. fejezet

1-14 Jób nyolcadik védekezése: megmutatja, mennyire elismeri ő is Istennek kikutathatatlan felségét

27. fejezet

1-23 Jób befejező beszédei: erősíti ártatlanságát és megmutatja mily múlandó az istentelenek szerencséje

28. fejezet

1-28 A természet elrejtett dolgait kikutathatja az ember, Isten bölcsesége kikutathatatlan; az ahhoz vezető út az istenfélelem

29. fejezet

1-25 Jób rajzolja elébbi boldogságát

30. fejezet

1-31 Jób leírja mostani nyomorúságát

31. fejezet

1-40 Jób beszédeinek befejezése: erősíti, hogy feddhetetlenül járt Isten és emberek előtt

32. fejezet

1-22 Elihu első beszéde: megmagyarázza, hogy bár fiatal, miért nyitja meg ajkát

33. fejezet

1-33 Folytatás: Elihu feddi Jóbot a miért magát igaznak tartja. Isten fenyítése üdvére szolgál a léleknek

34. fejezet

1-37 Elihu második beszéde: feddi Jóbnak vakmerő szavait. A Mindenható az ítéletet el nem fordítja

35. fejezet

1-16 Elihu harmadik beszéde: az ember csak magának árt panaszkodásával. Isten igaz ítéletet tart

36. fejezet

1-34 Elihu utolsó beszéde: még egyszer az Isten igazságosságára és nagyságára utal

37. fejezet

1-23 Elihu beszédének befejezése: Isten felséges volta a zivatarban

38. fejezet

1-38 Az Úrnak első beszéde a forgószélből. Leírja a teremtésben és világkormányzásban nyilatkozó csodákat és lesújtja Jób bölcselkedését

39. fejezet

1-33 Folytatás: az állatok világában nyilatkozó csodák Isten bölcseségét tanusítják
34-38 Jób megalázza magát Isten előtt

40. fejezet

1-19 Az Úrnak második beszéde a forgószélből: a „behemót” az Úr erejét mutatja

41. fejezet

1-34 Folytatás: a „leviáthán” rajzolja Isten a hatalmát

42. fejezet

1-6 Jób töredelme
7-9 Isten igazat ád Jóbnak barátaival szemben
10-17 Isten megáldja Jóbot jobban mint az előtt

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro