Mózes harmadik könyve - A léviták egyházi szolgálatáról

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Mózes III. könyve
Mózes harmadik könyve - A léviták egyházi szolgálatáról

1. fejezet

1-17 Égőáldozatok törvénye

2. fejezet

1-16 Ételáldozatok törvénye

3. fejezet

1-17 Hálaáldozatok törvénye

4. fejezet

1-35 Bűnért való áldozatok törvénye

5. fejezet

1-13 Folytatás, a bűnért való áldozatról
14-19 Vétekért való áldozat törvénye

6. fejezet

1-7 A vétekért való áldozat törvényének folytatása
8-13 Az égőáldozatról
14-23 Az ételáldozatról
24-30 A bűnért való áldozatról

7. fejezet

1-38 További áldozati törvény

8. fejezet

1-36 A papok felszentelése

9. fejezet

1-24 Áron első áldozatát mennyei tűz emészti meg

10. fejezet

1-20 Nádáb és Abihu megég

11. fejezet

1-47 Különbség a tiszta és tisztátlan állatok között

12. fejezet

1-8 Gyermekágyas asszony törvénye

13. fejezet

1-46 Az emberen fakadt poklosság megismerése
47-59 A ruhán lévő poklosság megismerése

14. fejezet

1-32 Az emberi poklosság megtisztítása
33-57 A ház poklosságának megtisztítása

15. fejezet

1-33 Testi tisztátlanságról

16. fejezet

1-34 Évenkénti engesztelési ünnep

17. fejezet

1-9 Csak a szent helyen szabad áldozni
10-16 Vért és döghúst enni tilos

18. fejezet

1-30 Közeli rokonok házassága és más nagy bűnök tiltatnak

19. fejezet

1-37 A tíz parancsolat magyarázata

20. fejezet

1-27 Némely nagy bűnök büntetése

21. fejezet

1-15 A papok szentek legyenek
16-24 A papok hibátlanok legyenek

22. fejezet

1-16 Az áldozatokból ki ehetik
17-33 Az áldozati állatok fogyatkozás nélkül valók legyenek

23. fejezet

1-14 A nagy ünnepekről
15-22 Pünköst
23-25 Újév
26-32 Engesztelési ünnep
33-44 Sátoros ünnep

24. fejezet

1-9 A mécsesekről és szent kenyerekről való törvény
10-16 Az istenkáromló megköveztetik
17-23 Az emberölés és testi sértés bűntetése

25. fejezet

1-7 A szombatévről
8-23 A kürtölés éve (jubileumi év)
24-34 A birtokvisszaváltásról
35-55 Az uzsora és szolgák sanyargatása tiltatik

26. fejezet

1-13 Áldás a szófogadóknak
14-39 Átok a szófogadatlanoknak
40-46 Majdan a megtérőknek bocsánat

27. fejezet

1-34 A fogadással igért dolgok közül mit kell megváltani a pap becsüje szerint, mit nem lehet

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro