János Apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Jelenések könyve
János Apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

1. fejezet

1-8 Előszó és beköszöntő
9-16 A megdicsőült Emberfiának megjelenése
17-20 A hét csillag és hét gyertyatartó titka

2. fejezet

1-7 Krisztus levele az efézusi gyülekezethez és felvigyázójához
8-11 Krisztus levele a smirnai gyülekezethez és felvigyázójához
12-17 Krisztus levele a pergámumi gyülekezethez és felvigyázójához
18-29 Krisztus levele a thiatirai gyülekezethez és felvigyázójához

3. fejezet

1-6 Krisztus levele a sárdisi gyülekezethez és felvigyázójához
7-13 Krisztus levele a filadelfiai gyülekezet és felvigyázójához
14-22 Krisztus levele a laodiceai gyülekezet és felvigyázójához

4. fejezet

1-11 Isten felséges voltának jelenése, és az ünnepies imádat az ő trónja körül

5. fejezet

1-14 A Bárány elveszi a hétpecsétes könyvet

6. fejezet

1-17 Az első hat pecsét felszakítása

7. fejezet

1-8 A tizenkét törzsből elpecsételtek
9-17 A minden népekből megváltottak üdvözült sokasága

8. fejezet

1-5 A hetedik pecsét felbontása
6-12 Az első négy trombitaszó
13-13 Három jaj

9. fejezet

1-12 Az ötödik trombitaszó az első jaj
13-21 A hatodik trombitaszó a második jaj

10. fejezet

1-11 Az angyal kezében könyv, melyet János elnyel. A hét mennydörgés

11. fejezet

1-14 Az Isten templomának megmérése. Két tanúbizonyság megöletik és ismét feltámad
15-19 A hetedik trombitaszó, harmadik jaj hamar eljő

12. fejezet

1-18 A napba öltözött asszony és a sárkány. Mihály harca a sárkánnyal

13. fejezet

1-10 A tengerből jövő hétfejű vadállat
11-18 A földből jövő kétszarvú vadállat (hamis próféta

14. fejezet

1-5 A 144000 a Sionon
6-13 Három angyal jő, de egyúttal intő üzenetet hoz
14-20 Vidám aratás és rettenetes ősz

15. fejezet

1-4 A kik az üvegtengernél énekelnek
5-8 Az utolsó hét csapás. Előkészület a harag hét poharának kitöltésére

16. fejezet

1-21 A hét angyal kitölti az Isten haragjának hét poharát

17. fejezet

1-18 Babilon, a veres fenevadon ülő nő, a Bárány által legyőzetik

18. fejezet

1-8 Babilon leomlása
9-24 Királyok, kalmárok és hajósok jajgatása. Öröm a mennyben

19. fejezet

1-5 Örömének Babilon leomlásán
6-10 A bárány menyegzője
11-16 Krisztus megjelenése
17-21 A vadállat és a hamis próféta vége

20. fejezet

1-6 A sátán ezer évre megkötöztetik: első feltámadás
7-10 Góg és Magóg
11-15 Az utolsó ítélet

21. fejezet

1-27 Új ég, új föld, új Jeruzsálem

22. fejezet

1-5 Az élet folyóvize és fája. Az üdvözültek közössége Istennel
6-17 Komoly intés és óvás
18-21 Befejezés

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro