Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fejezetcímek

Róma levél
Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele

1. fejezet

1-7 Beköszöntő és áldáskívánás
8-32 Bevezetés: az evangélium Istennek hatalma üdvösségre

2. fejezet

1-29 Zsidók és pogányok egyaránt bűnösök

3. fejezet

1-31 Minden ember kivétel nélkül bűnös és érdem nélkül, hit által lesz igazzá

4. fejezet

1-25 A hit által való megigazulást Ábrahám példájával és Dávid bizonyságával bizonyítja

5. fejezet

1-11 Hit által való megigazulás dicső gyümölcsei
12-21 Mint a bűn és a halál Ádám által, úgy az igazság és az élet Krisztus által hat el minden emberre

6. fejezet

1-23 A megszentelődés és új engedelmesség a hitből való igazság gyümölcse

7. fejezet

1-13 A hit által való megigazulás felszabadít a törvény alól és Krisztusnak való engedelmességre kötelez
14-25 A belső és külső ember harcza

8. fejezet

1-39 A hívőknek a kárhozattól való mentessége, lélek szerint való járása, istenfiúsága és még nyomorúságban is boldog reménysége

9. fejezet

1-33 A zsidók hajdani kiválasztása és a pogányok mostani felvétetése csak az Isten szabados kegyelmének ténye

10. fejezet

1-21 A zsidók a saját igazságukat keresték és azért nem találták meg a hitből való igazságot

11. fejezet

1-36 Izráel kiválasztása megmásíthatatlan

12. fejezet

1-21 Keresztény életszabályok

13. fejezet

1-7 Intés a felsőség iránt való engedelmességre
8-10 Intés felebaráti szeretetre
11-14 Intés világosságban való járásra

14. fejezet

1-23 Hogy kell felvenni a gyengéket, kerülni a botránkozást

15. fejezet

1-13 Intés a gyengék iránt való türelemre és keresztényi egyetértésre
14-33 Az evangélium áldásai az apostol szolgálata által

16. fejezet

1-16 Fébé ajánlása és személyes üdvözletek
17-20 Óvás hamis tanítóktól
21-24 Üdvözletek Korinthusból
25-27 Isten dicsérete

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro