Károli Gáspár (revideált 1908) fordítás

Szent Biblia, azaz: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár.
Az eredetivel egybevetett és átdolgozott kiadás. Budapest. Kiadja a Brit és Külföldi Biblia-Társulat. 1908.
Felhasználás és engedélyek:
A Károli Gáspár (revideált 1908) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.