Károli Gáspár: Az Újszövetség könyvei [próbakiadás] (1954) fordítás

Az Újszövetség könyvei, Próbakiadás 1956
Budapest. Magyarországi Ref. Egyház, 1956.

Károlyi Gáspár fordítása és Czeglédy Sándor revíziója nyomán a görög eredetiből fordította a Magyar Bibliatanács Újszövetségi Szakbizottsága.