A királyokról írt első könyv

Schlachter-Bibel (1951) fordítás

Fejezetcímek

Királyok I. könyve
A királyokról írt első könyv

1. fejezet

1-31 Dávid elgyengülése. Adónia akar a trón örököse lenni
32-53 Salamon királlyá kenetik

2. fejezet

1-11 Dávid végakarata és halála
12-46 Salamon trónra lépte, keménysége uralkodásának kezdetén

3. fejezet

1-4 Salamon házassága
5-15 Salamon könyörgése
16-28 Salamon ítélete

4. fejezet

1-20 Salamon tisztviselői
21-28 Salamon hatalma
29-34 Salamon bölcsesége

5. fejezet

1-18 Salamon szerződése Hírámmal a templomépítés előkészítésénél

6. fejezet

1-38 A templom építése

7. fejezet

1-12 A királyi paloták építése
13-51 A templom két oszlopa és felszerelése

8. fejezet

1-66 A templom felszentelése és Salamon imája

9. fejezet

1-9 Isten szava Salamonhoz
10-28 Erős városok, hajózás

10. fejezet

1-13 A sébai királyné látogatása
14-29 Salamon gazdagsága és dicsősége

11. fejezet

1-13 Salamon feleségei és bálványozása
14-43 Salamon ellenségei és halála

12. fejezet

1-24 Tíz törzs elszakad Roboámtól és Jeroboámot teszi királlyá
25-33 Izráel országa, Jeroboám bálványozása

13. fejezet

1-34 A bétheli bálványozás ellen jövendölő júdai próféta csodát tesz Jeroboámon, de aztán félrevezettetvén, oroszlán öli meg

14. fejezet

1-20 Izráel országa. Ahija prófétál Jeroboám ellen. Jeroboám meghal
21-31 Júda országa. Roboám országlása, bűne, bűntetése

15. fejezet

1-8 Abija
9-24 Asa
25-34 Izráel országa. Nádáb, Baása

16. fejezet

1-7 Baása halála
8-22 Ela és Zimri királyok
23-34 Omri és Akháb királyok. Samaria és Jerikó felépítése

17. fejezet

1-24 Izráel országa. Illés szárazságot jövendöl, hollók etetik, a sareptai özvegyet csoda által táplálja, fiát pedig feltámasztja

18. fejezet

1-20 Illés és Abdiás
21-46 Istenítélet a Kármelen

19. fejezet

1-8 Illés Jézabel előtt fut
9-18 Isten megjelenik Illésnek a Hóreb hegyén
19-21 Elizeus Illés tanítványa lesz

20. fejezet

1-43 Izráel ország. Akháb kétszeres csatája és győzelme Benhadád sziriai király ellen

21. fejezet

1-16 Akháb és Jézabel zsarnoksága Nábót ellen
17-29 Fenyegetés Illés által

22. fejezet

1-14 Akháb és Josafát királyok háborúja a siriabeliek ellen
15-28 Mikeás vereséget jövendöl
29-40 Akháb halála
41-51 Júda országa. Josafát
52-54 Izráel ország. Akházia

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.