Mózes ötödik könyve - A törvény summája

Schlachter-Bibel (1951) fordítás

Fejezetcímek

Mózes V. könyve
Mózes ötödik könyve - A törvény summája

1. fejezet

1-46 Isten jótettei és a nép hálátlansága

2. fejezet

1-37 Pusztai vándorlás a Szihonon vett diadalig

3. fejezet

1-11 A básáni Óg ellen való diadal
12-22 A Jordántól keletre eső országrész felosztása
23-29 Mózes nem mehet be az igéret földjére

4. fejezet

1-40 Intés a törvényhez való engedelemre
41-49 A keleti rész menedékvárosai

5. fejezet

1-33 Ismét tíz parancsolat

6. fejezet

1-25 Az első parancsolat magyarázata, Isten szeretéséről

7. fejezet

1-26 A bálványimádókkal barátkozni s őket kimélni nem kell

8. fejezet

1-20 Intés Isten iránt való hálára

9. fejezet

1-29 Intés az Úr előtt való alázatosságra

10. fejezet

1-11 Az új törvénytáblák
12-15 Mit kiván az Úr Izráeltől?
16-22 A szív körülmetélése

11. fejezet

1-7 Emlékeztetés a csodákra, a melyeket Isten az ő népével tett
8-32 Az engedelmesség áldása, az engedetlenség átka

12. fejezet

1-3 A bálványimádás kiirtásáról
4-32 Az igaz isteni tisztelet helye és módja

13. fejezet

1-5 A hamis próféta büntetése
6-18 A bálványimádásra csábító büntetése

14. fejezet

1-2 Pogányos gyász tiltatik
3-21 Tiszta és nem tiszta ételek
22-29 A dézsmáról

15. fejezet

1-11 Az elengedés évéről
12-18 Vett szolgák szabadon bocsátásáról
19-23 A barmok első fajzása az Úrnak szenteltessék

16. fejezet

1-17 Az évi három főünnepről
18-22 Bírákról és tisztviselőkről

17. fejezet

1-7 A bálványimádás bűntetése
8-13 Legfőbb törvényszék
14-20 Királytörvény

18. fejezet

1-8 Papok jövedelme
9-14 Óvás a varázslástól és jövendöléstől
15-22 Igaz próféta igértetik

19. fejezet

1-13 Menedékvárosok
14-14 A határok sérthetlensége
15-21 Hamis tanúk büntetése

20. fejezet

1-4 Hadviselési törvény
5-9 Hadmentességi törvény
10-20 Ellenséges városok ostromlásáról

21. fejezet

1-9 Ha a gyilkos ismeretlen mit kell tenni
10-14 Hadban szerzett rabnőkről
15-17 Elsőszülöttségi jog két feleségtől való fiak közt
18-21 Engedetlen fiakról
22-23 Akasztott emberről

22. fejezet

1-12 Különböző törvények, kivált a felebaráti szeretetről és az állatok iránt való emberségről
13-30 Erkölcstelenségek elleni törvények

23. fejezet

1-8 Kik vehetők fel a gyülekezetbe, kik nem
9-25 Különféle törvények

24. fejezet

1-5 Elválás levele
6-22 Különféle törvények, kivált a szegények, árvák és jövevények javára

25. fejezet

1-4 A botbüntetés szabálya
5-12 Magtalan testvér özvegyével való házasságról
13-16 Hamis mérték tilalma
17-19 Az amálekiták kiirtandók

26. fejezet

1-15 A zsenge és dézsma megadásakor mit kell mondani
16-19 Emlékeztetés Isten iránt való engedelemre

27. fejezet

1-10 A törvény emlékkövei
11-26 Az ebálhegyi átok

28. fejezet

1-14 Áldások igérete
15-68 Átok fenyegetése

29. fejezet

1-29 A szövetség megújítása

30. fejezet

1-20 Mózes a megtérőknek kegyelmet és áldást, az engedetleneknek átkot és büntetést hirdet

31. fejezet

1-23 Mózes búcsúzik, Józsuét rendeli utódául
24-30 A törvénykönyv átadatik a lévitáknak

32. fejezet

1-52 Mózes éneke

33. fejezet

1-29 Mózes utolsó áldása és jóslata a tizenkét törzsről

34. fejezet

1-12 Mózes halála

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.