A Zsidókhoz írt levél

Schlachter-Bibel (1951) fordítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fejezetcímek

Zsidó levél
A Zsidókhoz írt levél

1. fejezet

1-14 Krisztus az Isten fia és az angyaloknál feljebbvaló

2. fejezet

1-4 Krisztus kell teljességgel hallgatnunk
5-18 Krisztus útja a szenvedéseken át a dicsőségbe

3. fejezet

1-19 Krisztus feljebbvaló Mózesnél, tehát a tőle való elszakadás annál kárhozatra méltóbb

4. fejezet

1-13 Jézus által még van nyugodalma az Isten népének
14-16 Krisztus a mi főpapunk

5. fejezet

1-14 Krisztus az igazi főpap, feljebbvaló Áronnál

6. fejezet

1-8 Óvás a hittől való elszakadástól
9-20 Intés állhatatosságra és az igéretbe való bizodalomra

7. fejezet

1-28 Krisztus Melkisédek rendje szerint való pap, nagyobb a lévitai papoknál

8. fejezet

1-13 Az újtestamentumi főpapnak szentélye és szolgálata is feljebbvaló az ótestamentumiénál

9. fejezet

1-28 Az ótestamentumi szent sátor és áldozat nem tökéletes ábrázolata a Krisztus áldozati halála által való tökéletes megbékéltetésnek

10. fejezet

1-18 Krisztus bűnért való áldozatának ereje
19-39 Az új szövetség dicsőséges volta a hitben és vallásban (gyülekezetben való állhatatosságra int

11. fejezet

1-40 A hit és ereje. Példák ótestamentumi hithősökről

12. fejezet

1-11 Int, hogy Krisztusra nézvén, tűrők legyünk
12-29 Int kegyességre a mennyei Jeruzsálemre tekintettel

13. fejezet

1-6 Intés szeretetre. Óvás tisztátlanságtól és fösvénységtől
7-17 Emlékeztetés becsületes tanítók követésére
18-25 Befejező intések és üdvözletek

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.