Józsué könyve

Schlachter-Bibel (1951) fordítás

Fejezetcímek

Józsué könyve
Józsué könyve

1. fejezet

1-9 Isten megerősíti Józsuét hivatalában
10-18 A nép engedelmességet igér Józsuénak

2. fejezet

1-24 Ráháb megment két izráelita kémet azért az igéretért, hogy őt és háznépét majd megkimélik

3. fejezet

1-17 Izráel száraz lábbal megy át a Jordánon

4. fejezet

1-24 A csodálatos átkelés emlékkövei

5. fejezet

1-1 A kananeusok félelme
2-9 Körülmetélkedés Kanaán földén
10-12 Páskha ünnep. A manna megszünik
13-15 Józsuénak Isten angyala jelenik meg

6. fejezet

1-21 Jerikót beveszik és lerombolják
22-27 Ráhábot és háznépét megkimélik

7. fejezet

1-26 Ákán az Úrnak szentelt zsákmány meglopásával bajt hoz a népre, ezért megkövezik

8. fejezet

1-29 Ai város bevétele
30-35 A Garizim és Ebál hegyén kikiáltják az áldást és átkot

9. fejezet

1-27 A gibeoniták beszinlik a frigybe magukat és örök szolgaságra vettetnek

10. fejezet

1-27 Józsué csodálatos győzelme öt emoreus királyon
28-43 Józsué további sikerei

11. fejezet

1-23 Sok kananeus törzs kiirtása

12. fejezet

1-24 A Jordán mindkét oldalán legyőzőtt harmincegy király

13. fejezet

1-14 Az ország elosztása
15-33 A harmadfél törzs öröksége a Jordánon túl

14. fejezet

1-5 A tizedfél törzs öröksége
6-15 Káleb öröksége

15. fejezet

1-63 Júda törzsének határai és városai

16. fejezet

1-10 Az efraimiták öröksége

17. fejezet

1-18 Manassé másik féltörzsének öröksége

18. fejezet

1-10 A szent sátor Silóban. A még hátra levő országrész felosztása
11-28 Benjámin öröksége

19. fejezet

1-48 A többi hat törzs öröksége
49-51 Józsué öröksége

20. fejezet

1-9 A menedékvárosok és szabadságaik

21. fejezet

1-42 A léviták városai
43-45 Az igéret betelt

22. fejezet

1-34 A harmadfél törzs oltárt épít a Jordánnál, ezen a többiek felháborodnak, de lecsendesíttetnek

23. fejezet

1-16 Józsué összegyűjti az egész Izráelt intésének meghallgatására

24. fejezet

1-28 Józsué utolsó országgyűlése
29-33 Józsué és Eleázár halála. József csontjainak eltemetése

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.