Zakariás próféta könyve

Schlachter-Bibel (1951) fordítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fejezetcímek

Zakariás könyve
Zakariás próféta könyve

1. fejezet

1-6 Intés megtérésre
7-17 Az Úr angyalának megjelenése
18-21 Látomás a négy szarvról és négy kovácsról

2. fejezet

1-5 A mérőzsinóros férfi
6-9 A Babilonból való visszatérés örvendetes ideje
10-13 Pogányok hívatása

3. fejezet

1-5 Jósua főpap az Úr angyala előtt
6-10 Igéret a Csemetéről (Messiásról)

4. fejezet

1-14 Az arany gyertyatartó és a két olajfa

5. fejezet

1-4 A repülő könyv
5-11 Az asszony a mércében

6. fejezet

1-8 A négy szekér
9-15 Ismételt igéret a Csemetéről, ki király és pap lesz egyszersmind

7. fejezet

1-14 Nem a testi bőjtben, hanem a könyörület munkáiban gyönyörködik az Úr

8. fejezet

1-23 Isten népének boldog jövő igértetik, mely a pogányokat is az igaz Isten keresésére ösztönzi

9. fejezet

1-8 A pogányok megaláztatása
9-17 Békés és hatalmas király, a Messiás igértetik

10. fejezet

1-12 A nép megszabadul elnyomói hatalmából, összegyűjtetik és megáldatik

11. fejezet

1-17 Panasz a nép hűtlen pásztorairól. A szépség és egyesség pálcája. Harminc ezüstpénz a jó pásztornak

12. fejezet

1-9 Isten hatalmas oltalma Jeruzsálem felett
10-14 A Lélek igértetik. A nép siratja, a kit bosszúsággal illettek(átszegeztek)

13. fejezet

1-6 Kegyelem bősége az új szövetségben
7-9 A nagy Pásztor halála; nyájának szétszóratása és összegyűjtése

14. fejezet

1-7 Jeruzsálem veszedelme
8-11 Isteni szabadítás
12-15 Az ellenségek büntetése
16-19 Isten országának dicsősége és elterjedése
20-21 Minden az Úrnak szentelt lesz

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.