Textus Receptus fordítás

A Textus Receptus (elfogadott szöveg) volt az első kiadás, ami a teljes újszövetség szövegét tartalmazta ógörög nyelven. Rotterdami Erasmus, egy holland szerzetes adta ki Bázelben. Hat kézirat szövegét illesztette össze, a hiányzó verseket a latin vulgátából fordította vissza. Erasmus tekinthető a reformáció szellemi előfutárának. A Textus Receptust alapjául szolgált a protestáns bibliafordításoknak, pl. Luther, King James, Károli Gáspár, stb.
Felhasználás és engedélyek:
A Textus Receptus közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.