János Apostolnak közönséges második levele

Vulgata Editionis fordítás
1