Pál Apostol második levele a Tesszalonikabeliekhez

Vulgata Editionis fordítás
1
2
3