János Apostolnak közönséges harmadik levele

Vulgata Editionis fordítás
1