Júdás Apostolnak közönséges levele

Vulgata Editionis fordítás
1