Pál Apostol második levele a Tesszalonikabeliekhez

Young's Literal Translation fordítás
1
2
3