Az első, teljes, magyar nyelvű bibliafordítás Vizsolyban látott napvilágot 1590. július 20-án. A vizsolyi biblia a legrégibb fennmaradt teljes, magyar nyelvre lefordított Biblia. A fordítást Károlyi Gáspár és lelkésztársai végezték, a könyv kinyomtatásában pedig Mantskovits Bálint nyomdász segédkezett. Körülbelül 800 példányban nyomtatták ki, ebből több mint félszáz napjainkban is kézbe vehető az őket megőrző könyvtárakban.

Folyamatosan zajlik a Vizsolyi Biblia szövegének közösségi digitalizálása ezen az oldalon: Projekt Vizsoly
Pár perc alatt Te is hozzá tudsz adni egy verset. Ha szeretednéd, próbáld ki.

A már elkészült és olvasható fejezetek listáját lent találod.

Mózes II. könyve

20

Ruth könyve

1
2

János Evangéliuma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
16

Felhasznált forrás:
Szent Biblia, az az Istennec O es Wy testamentumanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei.
Visolban, 1590. Nyomtattatott Mantskovit Balint altal.

A MTA Nyelvtudományi Intézetének engedélyével felhasználjuk az Ómagyar Korpuszt eredményeit.