Olvasási tervek

  365 NAP Egy év alatt a Bibliát

Egy év alatt a könyvek sorrendjében végigolvashatjuk a Bibliát. Hétfőtől vasárnapig, a kánon szerinti sorrendben olvashatjuk a fejezeteket, először az Ószövetséggel, majd az Újszövetséggel.

  365 NAP Kronológikus bibliaolvasás

Egy év alatt időrendi sorrendben végigolvashatjuk a Bibliát. Hétfőtől vasárnapig, a Biblia könyvei és fejezetei nem a kánon szerinti sorrendben, hanem a fejezetek keletkezésének idejében követik egymást.

  256 NAP HIT Rádió: Olvassuk együtt egy év alatt a Bibliát!

Hit Rádió bibliaolvasási programja. Hétfőtől péntekig, egy év alatt elolvashatod a bibliát. A Szentírás hangzó formában a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Isten igéjét a Hit gyülekezetének lelkészei olvassák fel, és gyakran hasznos magyarázatokat fűznek az egyes igeszakaszokhoz.

  30 NAP 30 napon át Jézus Krisztussal

Harminc nap alatt Jézus életét ismerheted meg. Kitérünk a születésére, megkeresztelkedésére, szolgálatára, a tanítáványaival való viszonyára. Megismerhetsz több példabeszédet, történetet és csodát, Jézus keresztre feszítését és dicsőséges feltámadását.